Friluftslivets år, oppfordring til listekandidater

 Her er linken som brukes for å melde seg på #nattinaturen:

https://limesurvey.alreadyon.com/limesurvey/index.php?sid=38679&lang=nb%20

 

Vi jobber nå med å finne organisasjoner som kan ta på seg arrangementet med å være vertskap for politikerne. Dvs. finne en høvelig leirplass i nærmiljøet, lage bål, servere kaffe og noe å bite i. Politikerne vil få beskjed om overnattingssted i sin kommune etter hvert som de melder seg på. 

Vi setter pris på om dere kan hjelpe til med å formidle denne informasjon til flest mulig folkevalgte i deres kommune. 

 

Ta gjerne kontakt dersom noe er uklart. 

 

Med hilsen

FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV I TROMS

 

 

Eivind Høstmark Borge

Hugo Tingvoll

 

 

FNF Troms

c/o Bioforsk Nord Holt

Postboks 2284

9269 Tromsø

Eivind Høstmark Borge, tlf. 414 17 339

Hugo Tingvoll, tlf. 975 20 450

FNF Troms på nett

FNF Troms på facebook