Folkehelsekoordinator skal være kommunens kontaktpunkt når det gjelder saker som angår folkehelse, og skal være en pådriver og støtte i folkehelsespørsmål, sørge for folkehelse i planer, søke tilgjengelig kunnskap og jobbe kunnskapsbasert. Jorun Utne er folkehelsekoordinator i Salangen kommune.

Har du innspill eller spørsmål til folkehelsekoordinator ta gjerne kontakt på mail jorun.utne@salangen.kommune.no eller tlf: 97006303.