Salangen kommune har fått og får enda mange spørsmål om hva herredshuset skal og kan brukes til i fremtiden, og prosessen med husets videre skjebne startet allerede før utflyttingen. I første omgang blir det i september arrangert et møte mellom Salangen kommune og Troms fylkeskommune, kulturvernavdelingen, som skal diskutere alternative muligheter for fremtidig bruk av bygningsmassen.  Salangen kommune ønsker å få avklart vernestatus på bygget og eventuelle restriksjoner som blir lagt på bygget, før den videre prosessen for bruk av bygget blir iverksatt.  I denne prosessen ønsker kommunen innspill fra publikum som har ideer om hva huset kan benyttes til i fremtiden.

Tilbakemeldinger kan gis til postkmottak@salangen.kommune.no