Fortsatt positiv befolkningsutvikling

I Statistisk sentralbyrå sine siste befolkningstall per 1. april 2014, offentligjort 14. mai 2014, er det 2.239 innbyggere i kommunen, noe som er en økning på 16 fra 1/1 2014. Det følger opp en positiv utvikling over flere år med stabilitet og noe økning i folktetallet. Se SSB.

Begge disse statistikkene viser en positiv utvikling i Salangen over år, noe som vitner om utviklingskraft og framtidstro. Som ordfører er jeg selvsagt godt fornøyd med det, men det er fortsatt viktig å legge til rette for ei positiv samfunnsutvikling, der kommune, næringsliv, frivillig sektor og hver eneste salangsværing er med på å bygge framtida i Salangen.

Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp)
ordfører Salangen kommune