Formannskapets innstilling til k-styret - budsjett og økonomiplan 2018-2021