Formannskapet - melding om vedtak vedr. budsjett 2015