Oppstart av nytt foreldreveiledningskurs i Salangen kommune

Vi følger programmet til ICDP, 8 tema til godt samspill.

 • ICDP (international child development program) anvendes i veiledningen.
 • Programmet har fokus på relasjoner, samspill og er ressursorientert.
 • ICDP bygger på bevisstgjøring i motsetning til instruktiv metodikk.
 • ICDP er gruppebasert og er et forum der foreldre kan reflektere over egen praksis og utveksle erfaringer.
 • Programmet er enkelt, helsefremmende, forebyggende og er et tilbud til alle foreldre med barn i alderen 0-18 år.

 

Nyere forskning viser at barnas samspill med sine nærmeste omsorgsgivere er avgjørende for den helhetlige utviklingen til barnet.Foreldrene er de viktigste omsorgsgiverne i barnets liv.Å komme inn så tidlig som mulig for å støtte foreldre i sin omsorgsrolle, er en viktig oppgave.

Programmet ICDP inneholder 8. tema til godt samspill.

 • Tema 1: Vise positive følelser og vise at du er glad i barnet ditt
 • Tema 2: Juster deg til barnet og følg dets initiativ
 • Tema 3: Snakk med barnet om ting det er opptatt av og prøv å få i gang en "følelsemessig samtale"
 • Tema 4: Gi ros for det barnet klare å gjøre og vis anerkjennelse
 • Tema 5: Hjelp barnet å samle oppmerksomheten, slik at dere har felles opplevelse av det som er rundt dere.
 • Tema 6: Gi mening til det barnet opplever om verdenen ved å beskrive det dere opplever sammen og ved å vise følelser og entusiasme.
 • Tema 7: Utdyp og gi forklaringer når du opplever noe sammen med barnet ditt
 • Tema 8: Hjelp barnet ditt å kontrollere seg selv ved å sette grenser for det på en positiv måte: ved å lede det, vise positive alternativer og ved å planlegge sammen.

For mer informasjon og påmelding til kurset kan du kontakte:

Hilde Løvberg på mob: 902 50 805 eller e-post hilde.lovberg@salangen.kommune.no