• Tilkallingsvikar som Brukerstyrt personlig assistent, søknadsfrist 28.01.18

  • Økonomikonsulent 100%, søknadsfrist 28.01.18

  • Pleie-og omsorg: Pleie og omsorgsleder, fristen er forlenget til 28.01.18