Folkehelse og frivillig sektor - innspill

Aktuelle tema til drøfting: 

  • Hvordan man kan sikre at folkehelseperspektivet gjennomsyre all kommunal virksomhet fra plan til handling og tjeneste?
  • Hvordan kan man legge til rette for fysisk og psykisk forebyggende helsearbeid?
  • Hvordan kan man som kommuneorganisasjon og som innbygger bidra til inkludering, sosial tilhørlighet og trivsel?

Les mer i planprogrammet (PDF)