Disse har stemmerett:
•    Norske statsborgere som har fylt 16 år innen utgangen av 2016 og som har vært folkeregisterført som bosatt i Salangen kommune senest 31. mars 2016
•    Statsborgere i andre nordisk land som har fylt 16 år innen utgangen av 2016 og som har vært folkeregisterført som bosatt i Salangen kommune senest 31. mars 2016
•    Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 16 år innen utgangen av 2016, som har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen og som er folkeregisterført som bosatt i Salangen kommune senest 31. mars 2016

Tid og sted for stemmegivning i Salangen kommune på valgdagen for den rådgivende folkeavstemmingen

  • Søndag 29. mai 2016 kl: 16.00-20.00
  • Mandag 30. mai 2016 kl. 09.00 – 19.00
  • på Salangen kommunehus, Strandveien 33.

Husk å ta med legitimasjon når du møter fram for å stemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, må du vise legitimasjon.

Du finner mer praktisk informasjon om den rådgivende folkeavstemningen her

Du finner utfyllende informasjon om kommunereformen her

Valgstyret