Flytting til nytt kommunehus i Strandveien 33

 

Dersom dere kommer til stengte dører, og har behov for tjenester ta kontakt pr telefon med vårt sentralbord: 77 17 20 00. Sentralbordet vil sette dere i kontakt med oss pr mobil.

Når vi er kommet i orden på det nye kommunehuset vil vi komme med ny informasjon.

Ber om forståelse for dette :-)

mvh
Hege G. Berntsen 
Personalsjef 
Salangen kommune
tlf: 93 02 00 93