Flytte til Salangen?

Telefon: ta kontakt med servicekontoret på 77 17 20 03

Folkeregisteret skal ha flyttemelding senest 8 dager etter flytting.
Du kan sende flyttemelding elektronisk via Altinn. Den går da automatisk til alle etater: klikk her!