Kursrekke i flerkulturell forståelse

Ønsker du å lære litt mer om:

  • Hva  som skjer når folk med  ulike  kulturelle bakgrunner  møtes ?
  • Hvilke  erfaringer noen  av de  som  har kommet hit  har gjort seg i møte  med oss?
  • Hvordan vi kan forstå og møte mennesker med litt annen "bagasje"  enn de fleste  av oss har?
  • Hva  som skjer i kommunikasjonen mellom oss?

 

Utviklingsprogrammet " sammen om en bedre kommune" og  Flyktningeforum i Salangen inviterer til undervisningsrekke med fokus på flerkulturell forståelse. Påmelding  til dags- seminaret 12.02 og  bestilling  av lunsj  denne dagen til undertegnede. Til de øvrige bolkene er påmelding ikke nødvendig

Vi ønsker alle velkommen -  både de som til daglig  arbeider med flyktninger og  innvandrere og alle andre  interesserte. Deltagelse er gratis. Det utarbeides kursbevis.

For  arrangørene: Aasa Utstøl, prosjektleder

tlf: 77172028

mail  åsa.utstol@salangen.kommune.no

FEBRUAR 2014

Onsdag 12.02   Styrk dine "kulturelle muskler"

Effektiv kommunikasjon i møte med mennesker fra andre kulturer - erfaringer fra arbeid  og opphold i Afghanistan

Sted: Lysthuset, kulturhuset i Salangen

Innleder: Dag Ottar Hansen, ingeniør/lærer

Tid 09.00 - 15.00

Det serveres lunsj kl. 12.00. Pris kr. 100 NB: påmelding til åsa.utstol@salangen.kommune.no innen tirsdag 11.02

 

Onsdag 19.02 : Resiliens og resiliensfremmende arbeid  med flyktningebarn

Sted:  Telematikkstudio, studiesenteret på Sjøvegan

Tid : 12.00 - 15.00

Innleder: Marit C. Borchgrevink, Psykologspesialist RVTS Tromsø

 

Torsdag 27.02 : Samtale med  tre " nye" salangsværinger om erfaringer  fra  møtet  med Norge og  Salangen

Tid : 14.00 - 15:30

Sted: Lysthuset, kulturhuset i Salangen

Samtalen ledes av Gunnar Sæbø, leder av tilflyttingskontoret i Salangen

MARS 2014

Torsdag 06.03 : Om retur og hjelp til reintegrering i hjemlandet

Tid : 14:00 - 15.30

Sted: Lysthuset, Kulturhuset i Salangen

Innleder: Howard Cameron Davis, returrådgiver ved Sjøvegan Statlige Mottak

 

Torsdag 13.03:  Traumebevisst omsorg

Tid : 14:00 - 15:30

Sted: Lysthuset, Kulturhuset i Salangen

Innledere: Kjell Ole Myrvoll og Randi Jensen, kliniske sosionomer  v/  BUP Salangen 

 

Torsdag 20.03 :  Integrering og inkludering

v/ IMDI nord

Tid : 14:00 - 15:30

Sted: Lysthuset, Kulturhuset i Salangen

 

Torsdag 27.03: Kreativt arbeid med grupper

Tid : 12:00 - 15:00

Sted: Lysthuset,  Kulturhuset i Salangen

Innleder:Marit Eilertsen, helsesøster og kunstterapeut

 

APRIL

Torsdag 10.04: Åresrealtert vold og tvangsekteskap

Denne undervisningen gis  som e - læring ( storskjerm) og består av fire forelesinger og en refleksjonsoppgave.
Dere møter Pål Christian Bergstrøm, regiondirektør Barne-, ungdoms-, og familieetaten region nord, Sigrid Tonstad og Marianne Larssen, spesialkonsulenter fra RVTS Nord, Berit Berg, professor i sosialt arbeid NTNU og Ulrik Imtiaz Rolfsen, forfatter, filmregissør og samfunnsdebattant.
    

Tid : 14:00 - 15:30

Sted: Lysthuset, Kulturhuset i Salangen

 

Torsdag 23.04 : Kultur og kommunikasjon

Tid : 12:00 - 13:30

Sted: Lysthuset, Kulturhuset i Salangen

Innleder: Aasa Utstøl, pedagog/prosjektleder

Fra 13.45-15.00: Oppsummering og evaluering av undervisningsrekken