Flaggborg 17. mai

Interesserte kan kontakte kulturkontoret v/ Kurt Jan Kvernmo eller Bjarne Dahlberg på hhv. 77 17 2110 / 77 17 21 18)