Fikk kontrakten på drift av mottak for enslige mindreårige asylsøkere