Fiberutbygging på Salangsverket

Oppkobling av privatkunder vil kunne skje i en senere fase da utbygging av fiberkabler til hver privat husholdning fra denne hovedfiber må utlyses etter statens forskrifter for innkjøp. Det må også velges en innholdsleverandør som skal levere tjenester på fibernettverket.

Salangen kommune kommer tilbake med mere informasjon om utbygging til private husholdninger og bedrifter i området med tidsplaner og kostnader samt hvilke tjenester som kommer å tilbys på fibernettet.

Kontaktperson i Salangen kommune er IKT-leder.