Felles enhetsleder for barnehagene

Ansettelsesutvalget har gjort følgende vedtak:

1. Liz Heggelund tilbys stilling som felles enhetsleder for barnehagene i Salangen fra 1.8.2013.
2. Veronica Johansen innstilles som nr. 2 til stillingen.
3. Under forutsetning av at Liz Heggelund takker ja til stillingen som felles enhetsleder barnehage, tilbys Lene Sæther stillingen som styrer i Øvre Salangen barnehage fra 1.8.2013.