Feilparkeringer skaper problemer for snørydding

Feilparkerte biler kan resultere i at brøyting og strøing reduseres eller ikke blir gjennomført. Dette kan i verste fall føre til at utrykningskjøretøy (ambulanse / brannbil) blir forhindret i å komme fram. Vi presiserer med dette at det ikke er tillatt å parkere på noen snuplasser eller langs etter kommunale veier.

 

Med vennlig hilsen
 

Reidar Berg
Teknisk sjef, Salangen kommune
Tlf. 90 13 12 96

e-post:  reidar.berg@salangen.kommune.no