Hjemmel for fastlege er ledig for snarlig tiltredelse. Da samtlige lister i kommunen er lukket, kan det påregnes at den nye listen vil øke raskt. Det gis kompensasjonstillegg for kort liste. 

Praksis forutsettes lokalisert til kommunalt legesenter der det tilbys gunstig leieavtale. Kommunen har moderne og velutstyrte lokaliteter og benytter CGM Allmenn (WinMed 3.0) datasystem. Legekontoret har 4 årsverk medarbeidere, helsesekretærer, bioingeniør og sykepleier. 

Kommunens øvrige helsetjeneste består av rehabiliteringsavdeling med ergoterapeut, fysioterapi og psykiatritjeneste samt helsestasjon med jordmortjeneste.

Stillingen inngår i et vaktsamarbeid med nabokommunene Målselv, Bardu, Lavangen og Ibestad. Vaktsystemet er for tiden 18-delt. 

Kommunen er behjelpelig med bolig og har god barnehagedekning i ny barnehage.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til kommuneoverlege Lars A. Nesje, tlf. 77172065, mail: lars@salangen.kommune.no

Søknad med bekreftede kopier av vitnemål og attester bes sendt Helsetjenesten i Salangen, Helsesenteret, 9350 SJØVEGAN. 

Salangen kommune, 9350 Sjøvegan.

 

Søknadsfrist 17.05.16.