Får mottakskontrakt for enslige mindreårige!

Kontrakten er midlertidig, inntil et år. Det gir oss nye muligheter for å senere kunne inngå mer langsiktige kontrakter. Alle ansatte ved Sjøvegan mottak har gjort en formidabel jobb i en utfordrende periode. Det samme gjelder de som har stått for kontraktsarbeid, Renate Cruickshank, Johnny Sagerup og Jenny Myrvoll. Disse har gjort en strålende jobb. Nå ser vi framover, og fortsetter en viktig jobb.

Sigrun W Prestbakmo

Ordfører Salangen kommune