Målgruppe
Serveringsstedets styrer
Etablererprøve for servering

Lover og forskrifter
Forutsetninger / sted

Prøven gjennomføres etter avtale med Salangen kommune. Prøven er en flervalgsprøve hvor kandidaten får 90 minutter til å svare på spørsmålene. Videre gis det 10 minutter til å overføre svarene til rettekolonnen på forsiden av prøven. Kandidaten må bestå 40 av de 50 spørsmålene prøven inneholder.
Læremateriell

Boken "Læremateriell-Etablererprøven for servering-svirksomheter" kan kjøpes fortrinnsvis via faks eller elektronisk post hos:
VINN, 8512 Narvik,
Faksnummer: 76 96 72 01
E-post: firmapost@vinn.no
Eventuelt kan bestilling pr. telefon gjøres til:
Tove Os på telefonnummer 76 96 72 00 / 76 96 72 03.
Pris pr. stk: Kr. 300,- + eksp. gebyr kr. 95,-. Totalt kr. 395,-. Materiellet vil bli sendt ut i postoppkrav til bedrifter/privatpersoner.
Pris for tjenesten/vitnemål

Kommunen krever et gebyr på kr. 300,- for hver prøveavleggelse. En kandidat kan avlegge prøven flere ganger hvis man ikke greier prøven første gang. Det betales nytt gebyr for hver ny prøve-avleggelse. Kommunen utsteder vitnemål etter avlagt prøve. Vitnemålet kan brukes over hele landet.
Kontakt oss

Salangen kommune, Postboks 77, 9355 SJØVEGAN. Opplysningstjenesten : tlf. 77 17 20 03
Saksbehandler: tlf. 77 17 20 03
Internett : http://www.salangen.kommune.no/
E-post: postmottak@salangen.kommune.no