Et mer demensvennlig samfunn: Åpent møte

Politikere, handelsstand og alle andre ønskes velkommen til gratis informasjonsmøte! Enkel servering. 

Arrangør er Salangen demensforening

Tirsdag 24. januar kl. 18.00 på Salangen Frivilligsentral (SAFA)