Endringer i skoleruta

Offisiell åpning av nyskolen gjennomføres fredag 17. oktober. Det blir åpen dag lørdag 15. november der alle er invitert! Åpen dag var opprinnelig planlagt lørdag 18. oktober, men skolen vil gjerne ha mest mulig på plass for å kunne vise nyskolen fra sin beste side. Program for denne dagen kommer senere, men dagen betraktes som skoledag og vil være obligatorisk for elevene. Kafé arrangeres av FAU. Denne dagen vil avspaseres 19. juni 2015.

Lars-Georg Nordhus

rektor Salangen skole