Endring i tømmeruter 22 og 23

Endring i Rute 22 og 23 Salangen

R22
Sandberganvn, Ryevn, St-Hansvn, Sjøvegan sentrum øvre (oversiden av Kongsveien), fra Skårvik-Seljeskog, Åmo, Snagli, Bekkebotn
Tømmes FREDAG i Partallsuker

R23
Idrettsvn, fra kryss Idrettsvn - Strokkenes - langs riksvei til Kistefossen - Nervatn - Vasshaug - Øvre Salangen
Tømmes FREDAG i Oddetallsuker

 

Annen informasjon

Avgift på bytting av avfallsdunker

Til informasjon:

F.o.m 01.01.2017 ble det innført en avgift på 250 kr pr avfallsdunk som byttes.

Dette gjelder for de som vil bytte til større eller mindre dunk og må få den utkjørt av oss.

Det vil være kostnadsfritt dersom den blir hentet av abonnenten selv.

 

Les mer på http://www.senja-avfall.no/