Fra 1. mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Foreldrebetalingen er også begrenset av maksimalprisen, som fra 1. mai 2015 er 2 480 kroner per måned i Salangen.

Det ble i statsråd 17.04.2015 vedtatt ny forskrift om foreldrebetaling for barnehageplass gjeldende fra 1.mai 2015

Målet med forskriftendringen er å innføre en bedre sosial profil på foreldrebetalingen i barnehage, og legge til rette for at flere får mulighet til å benytte tilbud om barnehageplass gjennom å senke prisen for familier med lav inntekt.

§ 3 Moderasjonsordninger -  endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager

 " Kommunen skal ha ordning som kan tilby fritak eller reduksjon i foreldrebetaling. Foreldrebetaling skal for første barn i barnehagen utgjøre maksimalt 6 % av husholdningens samlede personinntekt etter skattelovens §1. For andre, tredje og flere barn settes foreldrebetalingen i tråd med bestemmelsen om søskenmoderasjon på henholdsvis 70 prosent og 50 % av foreldrebetalingens første barn"

Hvem kan søke?

Foreldrebetalingen skal maksimalt være 6 % av husholdningens samlede skattepliktige personinntekt. Med dagens satser gis husholdninger med samlet skattbar inntekt under 455 000 kr, mulighet til å søke redusert foreldrebetaling. Kost kommer i tillegg.

Betalingssatser i barnehagene i Salangen kommune:
Antall dager Sats per måned Totalt per år
5 dager 2480,- 27280,-
3 dager 1240,- 13640,-

Hvilken inntekt skal regnes?

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.

Som en husholdning regnes ektefelle, registrerte partnere og samboere.

Søknad om reduksjon:

Søknadsfristen for søknader som gjelder for inneværende barnehageår samt søknader som gjelder fra 1. mai 2015 er 1. august 2015.  Søknader som gjelder f.o.m mai 2015 gis tilbakevirkende kraft. For mye fakturert i mai og juni vil bli tilbakebetalt eller komme til  fratrekk på første fakturering etter at søknaden er mottatt og behandlet. 

For de som tildeles plass i løpet av barnehageåret vil søknadene bli behandlet fortløpende og moderasjon vil bli gitt fra etterfølgende 1. hver måned.

Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling i barnehage finner du her (elektronisk skjema for utfylling og innsending på nett)

Les mer på udir.no