Endring av bussruter

1. etappe torsdag 10. august:

Rute 100 fra Narvik 15:20 til Tromsø, innstilles strekningen Narvik-Setermoen. Avgang fra Setermoen 17:10.

Rute 100, ekstra avgang fra Narvik 18:30 til Tromsø.

Rute 120 fra Finnsnes 13:30 til Sjøvegan: Stopper i Løksebotn 15:00. Kjører videre herfra 15:50 til Sjøvegan.

Rute 120 fra Sjøvegan 13:15 til Fossbakken innstilles

Rute 120 fra Fossbakken 14:05 til Sjøvegan innstilles

Rute 120 fra Sjøvegan 15:55 til Fossbakken innstilles

Rute 120 fra Fossbakken 16:40 til Sjøvegan innstilles

Rute 110 : Ekstra avgang fra Buktamoen 21:00 til Finnsnes

 

2. etappe fredag 11. august:

Rute 120 fra Finnsnes 13:30 til Sjøvegan; stopper i Sørreisa 14:00. Strekningen Sørreisa – Sjøvegan innstilles.

Rute 120 fra Sjøvegan 13:15 til Fossbakken innstilles

Rute 120 fra Fossbakken 14:05 til Sjøvegan innstilles

Rute 100 fra Tromsø 10:00 til Narvik, stopper på Setermoen 12:35, venter til 13:20 før den tar avgang fra Setermoen til Narvik.

Rute 100 fra Narvik 12:50 til Tromsø, vil ikke betjene busstoppet i Bardufoss sentrum.

Rute 130 fra Sjøvegan 12:20 til Brandvoll innstilles

Rute 130 fra Brandvoll 12:50 til Sjøvegan innstilles

Rute 333 fra Sjøvegan 12:35 til Reite innstilles

Rute 333 fra Reite 13:15 til Sjøvegan innstilles