Eliseus Rønhaug fikk Frivillighetspris

Tale under utdelingen:

Frivillig innsats fra enkeltmennesker er selve livsnerven i et levende og aktivt lokalsamfunn. I bygd og by finnes det mennesker som utrettelig deler sin kunnskap, tilrettelegger for andre, løfter fram viktige spørsmål, skaper fellesskap. De vil at mennesker eliseus-roenhaug-bilde.jpgskal inkluderes, at «gode ting skal skje» - som det heter i adventssangen.

I dag skal vi hedre en mann som er klartenkt, arbeidsom og seig. I en mannsalder og vel så det har han holdt fyringsvakt. Han har sørget for at kunnskap ikke skulle gå tapt. At nye generasjoner skulle vite at de hører til. At Nord - Norge si fortelling er verdifull.

Frivillighetsprisen som er på 25.000 kr deles ut til enkeltpersoner eller organisasjoner som har gjort et særlig arbeid med å bidra til fellesskapet med frivillig innsats, både lokalt og regionalt. Årets prisvinner har gjennom sin innsats hatt en sentral rolle i arbeidet med å bygge opp historielagsbevegelsen i Troms, samtidig som han har vært en inspirerende drivkraft i sitt lokalmiljø.

Det er Salangen historielag som har foreslått årets prisvinner. Historielaget ble dannet for 30 år siden. I 28 av disse årene har vår prisvinner vært leder av laget. Vinner av Troms fylkeskommunes frivillighetspris for 2014 er 83 år og heter Eliseus Rønhaug. Han har vært og er en markant person innafor frivillig historie - og kulturarvarbeid i Troms.

Som leder av historielaget, har han vært tydelig på bevaring av den immaterielle kulturarv. Han har stått sentralt i arbeidet med Årbok for Salangen, bevaring av industriminnet Salangsverket og kulturminnedagene. I perioden 1995 til 2003 satt han i landsstyret for Landslaget for lokalhistorie som representant for alle historielag i Troms og Finnmark. Rønhaug var også en pådriver i arbeidet med å etablere Troms historielag.

Historielagene er en ressurs som storsamfunnet nyter godt av, blant annet i samhandling med de regionale museene og skolene. Eliseus Rønhaug har gjennom sin innsats ivaretatt denne verdien ved å innta en sentral rolle i arbeidet med å bygge opp historielagsbevegelsen i Troms, samtidig som han har vært en inspirerende drivkraft i sitt lokalmiljø.

Rønhaug var også vår kandidat til den nasjonale frivillighetsprisen for 2014.

Gratulerer med prisen og takk!
 

Mer informasjon fra nettsidene til tromsfylke.no:

Det er fjerde gang denne prisen deles ut. Rønhaug får prisen for sitt mangeårige arbeid med nordnorsk lokalhistorie.

Prisen som er på 25 000 kr kan deles ut til enkeltpersoner eller organisasjoner som har gjort en særlig innsats for bedret trivsel og livskvalitet lokalt og regionalt. Arbeidet skal være knyttet opp mot frivillig innsats i humanitært, sosialt eller kulturelt arbeid, eller en kombinasjon av disse.

Årets prisvinner har gjennom sin innsats hatt en sentral rolle i arbeidet med å bygge opp historielagsbevegelsen i Troms, samtidig som han har vært en inspirerende drivkraft i sitt lokalmiljø.

Det er Salangen historielag som har foreslått årets prisvinner. Historielaget ble dannet for 30 år siden. I 28 av disse årene har Eliseus Rønhaug (83) vært leder av laget. Rønhaug har vært og er en markant person innafor frivillig arbeid med historie - og kulturarv i Troms.

Som leder av historielaget, har Eliseus Rønhaug vært tydelig på bevaring av den immaterielle kulturarv. Han har stått sentralt i arbeidet med Årbok for Salangen, bevaring av industriminnet Salangsverket og kulturminnedagene. I perioden 1995 til 2003 satt han i landsstyret for Landslaget for lokalhistorie som representant for alle historielag i Troms og Finnmark. Rønhaug var også en pådriver i arbeidet med å etablere Troms historielag.

Historielagene er en ressurs som storsamfunnet nyter godt av, blant annet i samhandling med de regionale museene og skolene. Eliseus Rønhaug har gjennom sin innsats ivaretatt denne verdien ved å innta en sentral rolle i arbeidet med å bygge opp historielagsbevegelsen i Troms, samtidig som han har vært en inspirerende drivkraft i sitt lokalmiljø.

I dag har fylkeskommunen hedret en mann som er klartenkt, arbeidsom og utholdende. I en mannsalder og vel så det har han holdt fyringsvakt. Han har sørget for at kunnskap ikke skulle gå tapt - at nye generasjoner skulle vite at de hører til. At Nord - Norge si fortelling er verdifull.

Rønhaug var også fylkeskommunens kandidat til den nasjonale frivillighetsprisen for 2014.

Fylkesordfører Knut Werner Hansen gratulerte Eliseus Rønhaug med prisen, og ønsket lykke til videre med arbeidet.