Skjema

Salangen kommune:

Elektroniske skjema i Salangen kommune krever som oftest identifisering gjennom ditt personnummer. Skjema
Skjema blir sendt kryptert gjennom sikker forbindelse til vårt mottakssenter og har samme sikkerhet som i nettbank. Du kan logge deg på med MinID. Les mer om sikkerhet når du kommer inn på et av skjemaene. Svar på søknad sendes ikke pr. e-post på grunn av sikkerhetskravene. Det er mulig å skrive ut skjema for manuell utfylling når du er logget inn, men vi anbefaler sterkt å fylle alt ut elektronisk og sende inn elektronisk.
Dine personlige opplysninger blir behandlet konfidensielt og ditt personvern blir iveretatt, les mer om personvern her.

Pleie- og omsorgstjenesten / Miljøtjenesten:

Skole/barnehage:

Servering/salg/skjenking:

Kultur:

Landbruk:

Søke jobb i Salangen kommune:

Andre skjema:

Personalavdelingen, skjema:


Mye brukte offentlige skjema og tjenester:

Fra Altinn.no