Sak til behandling:

1. Økt bosetting i Salangen kommune.

Sakspapirer vil ettersendes når de er klare, les pressemelding/presentasjon om saken som var til behandling i formannskapet 24. juni 2015

Møtet skal starte 1. juli kl 0900.