Eiendomsskatt-kunngjøring

Offentlig ettersyn

I henhold til eiendomsskatteloven § 15 legger kommunen ut eiendomsskattelisten til offentlig gjennomsyn i tidsrommet 28.2.2014 – 21.3.2014 på biblioteket i Kulturhuset, servicetorget på Herredshuset og på kommunens hjemmeside. Skatteseddel (detaljert grunnlag takst og skatt) blir sendt til eierne i uke 10.

Last ned dokumenter:

Skattesatser

Skattesatsen for 2014 er satt til 4 promille for faste eiendommer i hele kommunen, jf. Kommunestyrets vedtak av 14.12.2012 i K.sak 67/12. Det er ikke vedtatt bunnfradrag. Endringer i takstgrunnlaget i løpet av 2013 (nye eiendommer, nybygg, påbygg, fradeling o.l.) blir gjort gjeldende fra 1. januar 2014.

Klage

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år. Dette gjelder ikke dersom det er klaget på samme grunnlag tidligere år.
Klage må sendes skriftlig til: Salangen kommune v/eiendomsskattekontoret, Postboks 77, 9355 Sjøvegan innen 14. april 2014.

Faktura

Faktura for eiendomsskatt sendes ut sammen med øvrige kommunale avgifter, delt på fire terminer i året – april, juni, september og november.

Mer informasjon om eiendomsskatt fås ved henvendelse til kommunen på tlf 77 17 20 08.

Eiendomsskattekontoret