Benytt vedlagte skjema for å fremme dine forslag til kommunen.

Hva er innbyggerinitiativ?

Med innbyggerinitiativ menes at innbyggerne i Salangen kommune kan kreve at et konkret forslag blir behandlet av kommunestyret, forutsatt at minimumsvilkår er oppfylt jf. kommunelovens § 39a. Forslaget kan fremmes elektronisk via kommunens hjemmeside (e-initiativ) eller manuelt via vanlig postgang.

Du kan også sende inn forslag per post på følgende adresse:

Salangen kommune, postboks 77, 9355 Sjøvegan

Skjema for å fremme forslag: