Drama i Vasshaug barnehage

Kjente eventyr og bøker inspirerer personalet til å skape nye historier i barnas kjente omgivelser: Veien til Øvre Salangen over Strokkenesbrua får en sentral plass i historien. 3 kyr skal over brua til vinteraktiviteter i Øvre Salangen og på brua møter de den sure kråka...