Den kulturelle spaserstokken

Planen er  behandlet av kommunestyret i Lavangen med følgende vedtak (23.02.12 sak6/12):

1. Lavangen og Salangen viderefører samarbeidet om Den kulturelle spaserstokken. Plan for Den kulturelle spaserstokken 2012-2015 for Salangen og Lavangen kommune godkjennes.


I Salangen kommune er planen behandlet i Ressursutvalget i møte 08.05.2012, sak 16/12 med følgende vedtak:

1. Salangen og Lavangen viderefører samarbeidet om Den kulturelle spaserstokken fram til 2015.
2. Plan for Den kulturelle spaserstokken 2012-2015 for Salangen og Lavangen kommune godkjennes med de rammer og forutsetninger som ligger i planen og i saksutredning
 

Last ned planen