• Oppføring, tilbygg, påbygg, underbygging eller plassering av varig, midlertidig eller transportabel bygning, konstruksjon eller anlegg.
  • Fasadeendring, vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak nevnt under a).
  • Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak nevnt under a).
  • Riving av tiltak nevnt under a).
  • Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner.
  • Oppdeling eller sammenslåing av bruksenheter i boliger, samt annen ombygging som fører til avvik fra bolig.
  • Oppføring av innhegning mot veg, skilt eller reklameinnretning og lignende.
  • Deling av eiendom eller bortfeste av enhet i mer enn 10 år. Slik tillatelse er ikke nødvendig for deling som skjer som ledd i jordskifte.
  • Vesentlige terrenginngrep.
  • Anlegg av vei eller parkeringsplass.