Byggetillatelse

Det skal søkes kommunen om byggetillatelsefor alle tiltak som ikke kan behandles som melding, eller som er unntatt søknadsplikt.

Se venstre marg for mer informasjon

Saksbehandlingstid

12 uker (lovpålagt maxtid).

Last ned byggesaksblanketter her

Lovverk som regulerer denne tjenesten:

Om innsyns- og klageretten

Du har rett til innsyn i dokumenter somgjelder din sak. Du har også rett til å klage på enkeltvedtak som er gjort av Salangen kommune.
Se nærmere informasjon

Relatert informasjon på andre nettsteder

http://www.be.no/- Statens Bygningstekniske Etat
http://www.infoland.no/- Markedsplassen for eiendomssinformasjon

For å lese endel av disse filene, trenger du gratisprogrammet
Adobe Acrobat Reader.