Bredbåndsutbygging

Salangen kommune kan etter politisk behandling søke om støtte til utbygging av bredbånd/fiber i kommunen. Det er i denne prosessen viktig at interesserte parter gir innspill både med tanke på utbyggingstakt og utbyggingsområder i kommunen. Vi ber om innspill innen 05.06.2014 før søknaden til Post- og Teletilsynet eventuelt sendes.

Innspillene kan sendes til postmottak@salangen.kommune.no