Vil du bli samisk veiviser?

 Det deles ut fire stipend på inntil 183 000 kroner for skoleåret 2014/2015. Veiviserstipendet gis til samiske ungdommer som forplikter seg til et år med informasjonsformidling som sitt hovedvirke. Reise og opphold dekkes av tiltaket.

Les om veivisernes arbeid på facebook “Samiske veivisere”

Tusen takk for hjelpen!

 

Dearvuođat / Med vennlig hilsen

Risten Länsman

Ofelaš ráđđeaddi, prošeaktajođiheaddji / Veiviser rådgiver, prosjektleder

Tel. +47 78 44 85 03 /mob. +47 950 52 984