Bibliotekplan på høring

 

Formålet med Bibliotekplan for Astafjordbibliotekene 2014-20 er å videreutvikle bibliotektjenestene i regionen i forhold til nasjonale, regionale og lokale føringer. For å nå målene ønsker vi å samarbeide. Planutkastet legger grunnlag for videre strategisk utvikling av kommunenes bibliotektjenester og samarbeid mellom Astafjordbibliotekene for perioden.

Planarbeidet har tidsmessig vært gunstig, da endring i bibliotekloven fra 01.01.2014 stiller større krav til bibliotekene i forhold til aktivitet og formål. Dette er tatt hensyn til i planarbeidet.

Tilbakemeldinger til høringsutkastet sendes postmottak@salangen.kommune.no innen 16.04.14.

 

 

Du kan lese hele dokumentet her:

Høringsutkast for Astafjordbibliotekene 2014-2020 (pdf)