GENERELT:

Beskrivelse
Tildeling av skjenkebevilling som gjelder enten

 • ambulerende skjenkebevilling eller
 • skjenking for en enkelt, bestemt anledning / en bestemt del av året

Ambulerende skjenkebevilling er ikke knyttet til en bestemt person eller skjenkested og gjelder skjenking i sluttede selskaper. Bevilling for en enkelt, bestemt anledning / en bestemt del av året gjelder for åpne arrangementer som for eksempel festivaler og dansetilstelninger. Bevilling kreves ikke ved rent private arrangement som bryllup, fødselsdagsselskap eller andre jubileer (så sant det ikke tas betalt for drikke, eller utleier leverer andre tjenester enn utleie av lokalet). Bevillingen kan gjelde alkoholholdig drikk i gruppe 1, gruppe 1+2 eller gruppe 3:

 

 1. Alkoholholdig drikk med over 2,5 og høyst 4,7 %
 2. Alkoholholdig drikk med over 4,7 og under 22 %
 3. All alkoholholdig drikk

Målgruppe:

Skjenkebevilling kan søkes av personer som ønsker å servere alkoholholdig drikk i forbindelse med sluttet selskap eller ved en bestemt begivenhet

Kriterier/vilkår

All servering av alkoholholdig drikk mot en eller annen form for vederlag/betaling krever bevilling. Ansvarlig skjenkestyrer må være fylt 20 år (legitimasjon kreves). Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve.

Pris for tjenesten

 • Ambulerende skjenkebevilling til sluttet lag koster kr. 250,- pr. gang.
 • Vanlige gebyrsatser gjelder for bevilling for en enkelt anledning, minstegebyret utgjør kr. 3.500,-
   

LOVER OG RETNINGSLINJER:

Gjeldende lov og regelverk:

Alkoholloven § 1-6 annet ledd (enkelt anledning) Alkoholloven § 4-5 (ambulerende).
 

 • Alkoholloven
 • Alkoholforskriften

SØKNADSPROSESSEN:

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten:

Bruk elektronisk søknadsskjema på link over. De kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om skjenkebevilling.

Vedlegg

Legitimasjon; du kan laste opp vedlegg i det elektroniske skjemaet. Ved spørsmål om vedlegg, kontakt saksbehandler på 77 17 20 07.

Søknadsfrist: Du må søke i god tid før arrangementet skal finne sted.
 

 • Søknader om ambulerende bevillinger må være kommet inn til kommunen senest en uke før arrangementet.
 • Søknader om bevillinger for en enkelt anledning må være kommet inn til kommunen senest tre uker før arrangementet skal avholdes.

 

Søknaden sendes til:

Salangen kommune, Postboks 77 9350 Sjøvegan

 

Søknadsbehandling

Søker du om skjenkebevilling for en enkelt, bestemt anledning / bestemt del av året, blir det innhentet uttalelser fra politiet og sosialtjenesten. Disse får skriftlig melding om vedtaket.

Saksbehandlingstid

Behandlingstiden er vanligvis én uke for ambulerende bevillinger og 3 uker for søknader om bevilling til enkeltanledninger.

Klagemulighet

Avslag på søknaden om bevilling kan påklages. Klagefristen er tre uker etter at du har mottatt vedtaket. Klagen sendes til kommunen. Klageinstans er Fylkesmannen, kommunen videresender klagen til fylkesmannen.

Klagen sendes:

Salangen kommune

Postboks 77

9350 Sjøvegan

 

Merknader

Det er viktig at søknaden inneholder opplysninger om hva slags arrangement det er snakk om, hvem som er arrangør, hvor og når arrangementet skal være, antall deltakere og hvem som er ansvarlig skjenkebestyrer. Ansvarshavende er ansvarlig for å gjøre seg kjent med bestemmelsene i alkoholloven og lokale retningslinjer.