Betalingssatser i barnehagen

Betalingssatser i barnehagen
Ant. dager Sats / mnd Kost Til sammen
5 2730,- 400,- 3130,-
3 1365,- 240,- 1605,-
  •  For seint hentet barn: 300,- for hver påbegynt 1/2 time
  • Søskenmoderasjon som tidligere: 30% for barn nr. 2 og 50% for barn nr. 3