Barnehager


Vis Barnehager i Salangen i et større kart

 

Salangen kommune har fem barnehager, en to-avdelings i sentrum og fire grendebarnehager.

Alle barnehagene tar inn barn mellom 0-5 år, to-avdelings barnehagen i sentrum har egen avdeling fra 0-3 år. Barn under 3 år teller som to plasser til de fyller 3 år.
Barnehagene har egne vedtekter, årsplan og lov om barnehager av 1995 og rammeplanen for barnehager som styrende for drift av barnehagene.


Søknadsfrist for hovedopptak er 1.mars.


Barn som fyller ett år innen utgangen av august har rett til barnehageplass når det har søkt innen fristen på hovedopptak. Kriterier for rett til barnehageplass er at barnet er bosatt i den kommunen det søkes plass i. Ny paragraf 12 i Barnehageloven.
Med rett til plass menes tilbud om plass i en av barnehagene.

 

: : Les mer om den enkelte barnehage i Salangen finner du her

: : Les mer om rettigheter til barnehageplass, lover, forskrifter mm. her