Pleie-og omsorgstjenesten

Søknad om tjenester

Last ned søknadsskjema om pleie-og omsorgstjenester her

Søknad om tjenester er felles med Miljøtjenesten Ryet

Lovhjemmel

Organisering/ansatte

Tilsammen ca 36 stillinger og 60 ansatte

Viktige telefonnummer

Samhandlingstelefon for sykehus:

 
Hjemmetjenesten 468 54 750
Institusjon 991 52 845
Vaktrom Solstua SABE tlf. 99152845/  tlf. 45239175 ( hele døgnet)
Vaktrom Blåklokka tlf. 97566957
Hjemmetjenesten:  
Mobil 1 tlf. 91529849 (08.00-15.00)
Mobil 2 tlf  48177938 (08.00-15.00)
Mobil 3 tlf. 97596248 (08.00-22.00)
Mobil 4 tlf. 91139647 (08.00-22.00)
Vaktrom tlf. 92043806 ( ons. og torsd.)
   
Pleie og omsorgsleder: Ellen Jerman Bertheussen tlf. 99106948 (hver dag)
Ass. pleie og omsorgsleder: Astrid Enoksen   tlf. 92036246  (2/3 dg/uke)
Kontorfullmektig: Tor Ragnar Ovesen  tlf. 92046744  (man-tors)
Avdelingsleder hjemmetjenesten: Kristin F. Nordmo tlf. 46854750  (3 dg/uke)
Avdelingsleder SABE: Anne Nygaard tlf. 91529825 (2 dg/uke)
Salangen Dagsenter tlf 92210479 (man,tirs,tors)
 

SABE/Institusjon

 • Korttidsopphold/rehabiliteringsopphold
 • Avlastning i institusjon
 • Dagopphold ved dagsenter for demente: Salangen Dagsenter
 • Les mer informasjon

Hjemmetjenesten

 • Helsehjelp i hjemmet
 • Personlig assistanse/praktisk bistand
 • Hverdagsrehabilitering
 • Trygghetsalarm
 • TT-kort (link)
 • Omsorgsbolig/omsorgshybel, dvs bolig for vanskeligstilte
 • Les mer informasjon

Vedtak om tjenester

Alle søknader om tjenester behandles i Omsorgsteamet, som har møter hver 14. dag. Vedtak sendes skriftlig innen en uke etter behandling i omsorgsteam.

Omsorgsteamet

 • Består av: Helsesjef, rehabiliteringskoordinator, leder for Miljøtjenesten Ryet, pleie- og omsorgsleder og aktuell saksbehandler.
 • Saksbehandlere er alle avdelingslederne.  
 • Søknader behandles fortløpende og senest 4 uker etter de er mottatt, hvis ikke beskjed om utsatt behandlingstid er sendt til søker.
 • Ved avslag på søknader kan søker klage og klagefristen er 4 uker etter mottatt avslag. Klage behandles på nytt i Omsorgsteamet og hvis vedtak om avslag opprettholdes sendes klage til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Les mer informasjon om SABE (Salangen bo-og eldresenter og Hjemmetjenesten)