Arena skole-næringsliv

Sigrun W. Prestbakmo, ordfører for Salangen kommune som representant for Sør-Troms regionråd (leder for styringsgruppa), Gunnar Sæbø fra Sjøvegan VGS, Ingrid H. Frantzen fra Astafjord Utvikling AS og Gulli Ovesen fra Studiesenteret.no deltok på workshop.

Mer info fra prosjektets nettside

På bildet: Gunnar Sæbø fra Sjøvegan VGS -innleder om eksempler på samarbeid mellom skole og næringsliv

Prosjektets formål:

 • Skole og næringsliv i Sør-Tromsregionen samarbeider mer og bedre. 
 • Skolenivåene i Sør-Tromsregionen samarbeider mer og bedre.
 • Flere elever velger riktige utdanninger i forhold til framtidens behov.
 • Sikret rekruttering av rett kompetanse til det lokale næringslivet.

Prosjektet skal gi gode møteplasser, eksempler og verktøy

 • Gode møteplasser mellom skole og næringsliv, og mellom skolenivåene.
 • Synliggjøre og dele de gode historiene om konkrete samarbeidsprosjekter.
 • Gi oversikt over aktiviteter som allerede gjøres og faglig påfyll om skole og næringsliv.

 

Resultatmål – hva skal prosjektet ha levert i 2019:

 • Avholdt 6 workshops med 40 deltakere fra skole og næringsliv.
 • Etablert en oversikt over hva som gjøres på området i vår region.
 • Etablert en digital plattform med felles informasjon, aktiviteter og kontaktnett.

Ønskede langsiktige effekter:

 • Økt andel som velger fag næringa i regionen har behov for
 • Økt antall lærlinger
 • Redusert frafall i skolen
 • Forbedret syn på framtidsutsikter blant ungdom i regionen
 • Redusert fraflytting og økt hjemflytting