Logo Salangen kino

Aldersgrenser på kino

Medietilsynet setter aldersgrenser på filmer som skal vises for barn og unge på kino. Aldersgrensene er lovpålagte. I følge med voksne kan barn inntil tre år yngre enn aldersgrensen få se filmen. Dette gjelder ikke 18-årsgrensen, som er en absolutt grense.

Skadelighet

Aldersgrensene på kino fastslår at innholdet i en film kan være skadelig for barn og unge under grensen. Med skadelig menes det at innholdet f.eks. kan virke skremmende, urovekkende eller forstyrrende.

Målgruppe

I tillegg til aldersgrenser gir Medietilsynet råd om hvilke aldersgrupper filmen passer for.
Målgruppa for en film er ikke nødvendigvis samsvarende med aldersgrensen. En film som passer best for voksne kan f.eks. bli tillatt for alle fordi innholdet ikke er skadelig for noen.
 

Ledsagerregelen

Foreldre og foresatte kan ta med barn og unge som er inntil 3 år under aldergrensen på en film. Medietilsynet tar ikke hensyn til denne regelen når de vurderer filmer. Å overprøve grensen på en film er et valg foreldre tar på vegne av sitt barns modenhet og tålegrense.
Hjelp til gode filmvalg Når man velger film er det viktig å se på både aldersgrensen og filmens målgruppe. Medietilsynets filmdatabase og Filmweb.no gir informasjon om dette.

 

GJELDENDE ALDERSGRENSER

I henhold til Lov om film og videogram § 5.

  • Tillatt for alle 7 år (barn ned til 4 år i følge med en foresatt)
  • 11 år (barn ned til 8 år i følge med en foresatt)
  • 15 år (unge ned til 12 år i følge med en foresatt)
  • 18 år (absolutt grense – legitimasjonsplikt)

KATEGORIER MÅLGRUPPE

Aldersgrupper innholdet er egnet for i henhold til § 5-1 i Forskrift om film og videogram.

  • Barn
  • Familie
  • Ungdom
  • Ungdom fra 13
  • Ungdom/voksen
  • Voksen

http://film.medietilsynet.no/Filmdatabase