Skatt og innfordring

 • Skatteoppkrever (link til skatt og innfordring)
 • Innfordring av kommunale krav (link til skatt og innfordring)

 

Oppgaver innenfor årshjulet

 • Deltar i utarbeidelse av budsjett og økonomiplaner
 • Regnskapsføring
 • Økonomirapportering
 • Årsavslutning av regnskapet
 • Deltar i arbeidet med årsmelding

 

Løpende beregninger/analyser

 • Finansforvaltning
 • Økonomianalyser
 • Kostra analyser
 • Beregninger innenfor investeringssiden

 

Saksbehandling

 • Saksbehandling Startlån
 • Saksbehandling utbedringstilskudd og oppstartstilskudd
 • Saksbehandling økonomi saker til formannskapet
 • Vederlagsberegning for beboere på Salangen Bo og Eldresenter

 

Økonomiavdelingen skal også gi støtte og veiledning overfor resultatenhetene, administrasjonssjef og de andre støtteenhetene.

 

Kontaktpunkt Navn, nr
Kontaktinformasjon

:

 Avdelingsleder Heidi S. Aasen

Telefon

91612485 / 2008 (kun internt)

Fax:

77 17 21 65

 

Økonomikonsulent Harald Pedersen

Telefon

92207590

Besøksadr.:

Strandveien 33, 9350 Sjøvegan

Postadr.:

Salangen kommune, boks 77, 9355 SJØVEGAN