"Ahmed" ønsker fosterhjem i Salangen

Han liker fotball, ski og annen idrett, som er viktige aktiviteter i hans hverdag. Han kommer godt overens med andre barn, både yngre, eldre og jevnaldrende. «Ahmed» er en omsorgsfull, pålitelig og pliktoppfyllende ungdom. Han har behov for gode, trygge voksne som kan gi omsorg og støtte, samt sette grenser og veilede han i hverdagen. 

Hjemmet vil få oppfølging fra Ibestad kommune, og muligheter for å delta på nødvendige kurs, veiledning og fagdager. Voksne kan, ved behov, bli helt eller delvis frikjøpt i en periode for å sikre en god overgang til fosterhjemmet. 

 • Spørsmål vedrørende å være fosterhjem, kan rettes til Fosterhjemstjenesten i Tromsø, avd. Finnsnes, ved
  • Gunn Torild Millerjord:
   • Mobil: 466 15 856, epost: gunn-torild.millerjord@bufetat.no 
 • Spørsmål eller interesse for oppdraget kan rettes til Ibestad kommune: 
  • Katharina Sørensen Karlsen, saksbehandler barneverntjenesten:
   • Mobil: 482 10 936, epost: katharina.sorensen.karlsen@ibestad.kommune.no 
 • Victoria Hanssen, ledende miljøterapeut Ibestad bofellesskap:
  • Mobil: 900 40 433, epost: victoria.hanssen@ibestad.kommune.no