Åpning av gang- og sykkelvei 2015

Gang- og sykkelveien er et etterlengtet trafikksikkerhetstiltak i Salangen, den gjør det mulig for store og små trafikanter å ferdes trygt helt fra Melen boligfelt og inn til Sjøvegan. Både gående, joggende og syklende ferdes langs denne strekningen, og opplevelsen av trygghet langs veien vil endre seg radikalt etter at gang- og sykkelveien er kommet på plass.  

Det er lagt mye arbeid i å få en praktisk, men også estetisk flott utforming, til glede for beboere og trafikanter.

Fylkesråd for samferdsel og miljø i Troms fylkeskommune, Ivar B. Prestbakmo, regionvegsjef Torbjørn Naimak, ordfører Sigrun W. Prestbakmo og avdelingsdirektør i Vegvesenet, Geir Jørgensen holdt taler under åpningen. Snorre Bendiktsen sto for snorklippingen!