Salangen skole

Last ned telefonliste til skolen / alle ansatte (PDF)

SFO:

Skolefritidsordninga (SFO) holder åpent fem dager i uka før og etter skoletid. Dette er et frivillig omsorgs-og fritidstilbud for barn som går på skole i 1. til 4. klasse. salskolebutton.jpg
Innhold og virksomheter preges av barnas behov for lek, kulturaktiviteter og sosial læring.

Betalingssatser på SFO

Fagansvarlig SFO: Inger Sofie Tofteng

Kontaktinformasjon: 

  • SFO-kontor: 920 46 529
  • SFO ute: 920 36 638

Fronter/LMS:

Skolen bruker ikke lenger Fronter (Learning Management System), men er h-17 i ferd med å gå over til SKOOLER som er integrert med Office 365. 

Visma Flyt Skole (sjekk fravær/anmerkninger mm)

Foreldrene har egen innlogging for å sjekke fravær, anmerkninger mm på sitt barn via innlogging med BankId / MinId. Les mer her.

Rektor:

  • Lars Georg Nordhus, 414 73 410E-post: lgnordhus@salangen.kommune.no

  • NB! Rektor er i permisjon til 20.11.17. Inspektør Hilde Nyland vikarierer i perioden (se under).

Inspektør:

Inspektør m-trinn:

Inspektør u-trinn:

  • Eigil Bekkeli, tlf 957 90 082 / 924 11 169

Fagansvarlig SFO:

Kontor rådgiver/helsesøster:

  • Telefon 77 17 2035

Kontaktinformasjon skolen:

  • Telefonnummer (hovednummer): 77172175
  • Adresse: Kongsveien 28A, 9350 Sjøvegan