Folketallet øker i Salangen

Arbeidet med å legge til rette for en fortsatt positiv næringsutvikling med nye arbeidsplasser og styrking av eksisterende, tilflytting og utvikling av Salangen-samfunnet  må en fortsatt ha sterkt fokus på, påpeker ordføreren. I Salangen må dette skje gjennom et godt samspill mellom kommune, næringsliv og frivillig sektor. Gode opplevelser, meningsfull hverdag og framtidstro gir også grunnlag for en positiv utvikling i Salangen også befolkningsmessig. I en slik sammenheng er det jo og flott at våre barn og unge nå kan begynne på en nyrenovert og flott Salangen skole, avslutter ordføreren.