2. gangs utlysning av stilling ved PP-tjenesten

 

Tjenesten er interkommunal med Salangen som vertskommune og Sjøvegan som kontorsted. Vi har 2 fagstillinger og har lenge hatt god kontinuitet. PPT er en integrert del av hjelpetjenestenes nettverk og er i god samhandling med eiere og brukere av tjenesten. Nå utvider vi tjenesten og har derfor ledig 50 % stilling som pp-rådgiver/spesialpedagog

 

 

Arbeidsoppgaver:

  • Arbeidet vil i hovedsak være knyttet til barn og unges opplæring og utvikling.
  • Skole og barnehage er i tillegg til foreldre og andre hjelpeinstanser nære samarbeidsparter.
  • Tjenestens arbeidsoppgaver er hjemlet i Opplæringsloven. PPT skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringa bedre til rette for elever med særlige behov. Tjenesten skal sørge for at det utarbeides sakkyndig vurdering der loven krever det.
  • PPT for DLS deltar i LP-prosjektet (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) og «Vi løfter i flokk» i samarbeid med Bardu og Målselv kommuner. Dette er ei stor satsing som influerer mye på våre arbeidsoppgaver.

Vi søker en medarbeider med relevant høyere utdanning: cand.paed.spes./master i spes.ped./ eller annen relevant pedagogisk utdanning med videreutdanning i spesialpedagogikk fra høyskole og / eller universitet. Det er ønskelig med erfaring og interesse for arbeidsfeltet og generell testkompetanse. Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter er områder som blir vektlagt.

  • Søker må disponere bil. Kjøregodtgjøring og kompensasjon for bruk av egen bil i tjenesten etter gjeldende regulativ.
  • Tilsetting, arbeidsvilkår og lønnsplassering skjer i henhold til gjeldende lov og avtaleverk og etter personlig avtale.
  • Til stillinga kan det være aktuelt å vurdere søkere uten fullført master i spes.ped. Det kan da bli stilt krav om, og tilrettelagt for, videre utdanningsløp.
  • Det er gode muligheter for utvidelse av stillinga.

 

Forespørsler rettes til Harriet Eriksen på tlf. 77 17 28 00.

 

Søknad med CV sendes til:

Styret for PPT-DLS, Strandveien 8, 9350 Sjøvegan.

E-post: pptdlst@online.no

 

Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju

Søknadsfrist: 20. juni 2014